Erdemli insan doğru olan şeyi yapan, yanlış olan şeyi yapmayandır. Bir diğer anlamı ise erdemli olmak faziletli olmaktır.

Önce erdemlilik nedir bir bakalım. Erdem; ahlakın övüldüğü ve ahlaklı olmanın getirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik ve ölçülülük gibi davranışların ortak adıdır. Erdemli insan doğru olan şeyi yapan, yanlış olan şeyi yapmayandır. Bir diğer anlamı ise erdemli olmak faziletli olmaktır.

Toplum olarak bizler muhatabımızın hep erdemli kişiler olmasını arzu ederiz de kendimiz erdemli bir kişi miyiz diye yeterince düşünmeyiz. Oysaki erdemli insan iyiye, güzele yönelen; kötü olandan, çirkin olandan ve ucube olan şeylerden sakınan kişidir.

Erdemli insan doğruluk, dürüstlük, samimiyet, güvenirlilik, cesaretlilik ve tevazu sahibi olan herhangi bir yanlışa düşmemek için aklının ve vicdanının sesine kulak veren kişidir. Erdemli insan nefsine hakim olan şeytanın oyuncağı olmayan nefsi ile yüzleşebilen hatalarını görüp hatalarını kabul eden, bahaneler üretmeyen ve kendisiyle yüzleşebilen kişilerdir.

Erdemli kişi insan veya hayvan her türlü canlıya elinden geldiğince yardım edendir. Sektör olarak bizlerin çoğunluğu hizmet sektörü olarak hayatımızı idame ettirirken ticaret yapanımızda var.

Faaliyette bulunduğumuz bütün alanlarda erdemli davranışlar gösterebiliyor muyuz? Şahsım dahil tam manasıyla davrandığımızı söyleyemiyorum. Erdemli olabilmek için şu kriterleri yerine getirebilsek. Akıl ve mantığımızın ışığında vereceğimiz kararlarda cesur olsak, adaletten yana olup da insanları yargılarken geniş bir yelpazeden bakabilsek, yaptığımız iş ne olursa olsun kazandığımız paranın hakkını verebilsek, elimizde olana şükredip sahip olduklarımızın fazlasını saçıp savurmasak, nefsimizin esiri olmayıp öfkemize yenik düşmesek, erdemli davranarak mazlumların haklarını hiçbir çıkar gözetmeksizin savunabilsek…

Bütün bunlar gösteriyor ki yine her şey bilgiye dayanıyor. Bilgelik, cesaret, adillik, ölçülülük ve hakkaniyet erdemliliğe giden yoldur. Bilgi güçtür; akıl ise yol göstericidir, çünkü bilgili olmak bir düşünce erdemidir. Erdemlilik ise bilgi ve tecrübesini paylaşıp insanlara faydalı olandır. Sektör olarak günümüzde erdemli kişileri fazlasıyla görmek mutluluk verici.

Erdemli kişi demişken benim hafızamdan çıkmayan o unutulmaz vecih sözün sahibi saygı değer başkanım Bahattin beyin sözü aklıma geldi. ”Benim hakkımda müspet veya menfi olsun söylenen sözlerin ve yorumların yüzüme söylenmedikçe kıymeti veya değeri yoktur” diyecek kadar erdemlilik göstermesi takdire şayandır.

Bu nedenledir ki erdemin değerini erdem sahibi olanlar bilir. Rabbim herkese erdemli kişilerle muhatap olmayı nasip etsin.