Sektör olarak zaman zaman bizlere de fırsatlar doğuyor. Üzülerek belirteyim ki bu fırsatları yeterince değerlendirmiyoruz.

Fırsatı değerlendirmek bir şeyi yerinde ve yararlı yerde kullanmak, değer kazandırmak, kıymetlendirmek, değer biçmek; bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek demektir. 
Fırsatları yerinde ve zamanında değerlendirmek bizler için çok önemlidir. Kaçırdığımız her fırsat belki de bir gün olsa geri dönmeyebilir. Çünkü hayatın bize ne götürüp ne götüreceğini bilemeyiz. Hayat, kısa görev ağır fırsatlar geçicidir. O nedenledir ki ömrümüz boyunca yakaladığımız fırsatları değerlendirmek lazım.
Dört şey asla geri gelmez! 
Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat. 
Hepimizin kaçırdığı fırsatlar vardır. Bunları bir de ballandıra ballandıra anlatırız da yeni bir fırsat yakaladığımızda yine aynı hatayı yaparız. 
Ağırdan alırız, ihmalkarlık yaparız. Keşkeleri devreye sokarız. Keşkelerimizde bir türlü bitmez! Hiç kendimizi sorgulamayız. Hiç üzerinde müzakere yapmayız. Kısacası bunlardan ders almayız. Takdirin Allah’tan olduğuna şek ve şüphemiz yoktur.
Bizlere latife de olsa bir günlük ömrün kaldı dense hemen tavrımız haliyet-i ruhiyemiz değişir. Beynimizde şimşekler çakar hemen kendi kendimize nasıl olur da ben bu fırsatları değerlendirmedim deriz. Hemen şu mısraya yöneliriz; “Dün geldi geçti. Yarın ise meçhuldür. Ömür dediğin bir gündür, o da bugündür”. 
Eskiler boşuna dememişler çeşmeden su akarken testini doldur. Hayat bizlere fırsatları değerlendirmek için cömert davranır da biz ise tembelliğe, vurdum duymazlığa kulak veririz. Değerlendirmeyen fırsat, değerini kaybeder. İnsanoğlunun karşısına kötülük etmek için yüz kere fırsat gelir de iyilik yapmak için birkaç kez gelir. Büyük fırsatları beklemektense önüne çıkan fırsatları değerlendirmek daha doğrudur. 
Sektör olarak zaman zaman bizlere de fırsatlar doğuyor. Üzülerek belirteyim ki bu fırsatları yeterince değerlendirmiyoruz. Bazen hayatımızın dönüm noktası olarak görebileceğimiz fırsatlar ayağımıza gelmesine rağmen önemsemiyoruz. Sektörümüzün her dalında bilgiye, görmeye, öğrenmeye, uygulamaya dair eksikler var. Bütün bunları bir arada giderebileceğimiz toplantılar, seminerler, fuarlar, resmi - gayri resmi protokol sunumları, bütün bunları yazılı ve görsel medyada tanıtabildiğimiz daha bir çok fırsatımız varken bu fırsatları kaçırmakta cömert davranıyoruz.  
Dünyanın bilgiye, teknolojiye giden yolunda rekabet şansla olmaz! Kurumsallaşmadan olmaz! Hele hele uluslar kuruluşlar uzayda kendine yer almış bazıları da yer almak için adeta yarış içindeyken biz her şeyi bir kenara bırakıp hala yıllardır her platformda fiyat listesinden bahsediyorsak bunu da bütün ikazlarımıza rağmen ilk gündem maddemiz bu olmasın dememize rağmen gündemde yer edinemiyorsa bütün bunların müsebbibi yakaladığımız fırsatları by pass etmeye çalıştığımız içindir. 
Kaçırdığımız fırsatlar için içimizde keşkeler olmasın.
Şunları kendimize demeyelim: keşke gitseydim, keşke arasaydım, keşke orada olsaydım, keşke verseydim, keşke alsaydım, keşke olsaydım, keşke katılsaydım… Daha birçok keşkeyi söylememek için gün bugündür! Fırsat bu fırsattır. 
Yarına çıkacağımız belli değil diyerek bulduğumuz her fırsatı değerlendirmeyi kendimize şiar edinelim. 
Fırsat bu fırsattır! 
Hadi bakalım.