Hizmet sektörü GSMH’deki artan payının yanı sıra istihdam olanakları açısından ekonomik kalkınmaya destek olmaktadır.

Türkiye’de istihdam açısından en çok çalışanının yer aldığı sektör, hizmet sektörüdür. İstihdam edilen her iki kişiden biri, bu sektörde çalışmaktadır.

Hizmet sektörünün GSMH’ye katkısı %70 seviyelerindedir. Dolayısıyla hizmet sektörü gerek istihdam gerek ekonomik açısından ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

Bu verilerin yanında hizmet sektörünün ülkemize en önemli katkısı, katma değer üretiminde olacaktır.

Hizmet sektörünün sayesinde sanayi sektörünün ortaya çıkardığı bir ürün AR&GE çalışmasından, reklamına; pazarlama faaliyetlerinden, o ürünün toplanması ve dağıtılmasına kadar geçirdiği her aşamada daha değerli hale gelir.

Ancak bizim de iştigal konumuz olan halı temizleme sektörünün gelecekte sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için eğitimli, kalifiye eleman yetiştirmesi gerekmektedir. Bunu yapabilirsek gelecek nesillere kurumsal kimliğe kavuşmuş bir meslek dalı bırakabiliriz.

Son günlerde zaman zaman eleştiriler oluyor. Olacaktır da! Biz eleştiriyi veli nimet kabul ederiz.

Sorunlarımızın bir paydaşı olarak sizlere soruyorum: “İstisnalar hariç; onları tenzih ederek söylüyorum. 2017 yılında kalfalık ve ustalık belgesi yasalaştı. Bugüne kadar Türkiye’de kaç kişi bu belgeleri aldı?”

Son dört yıldır adeta feryad ediyoruz, “Gelin bu belgeler sizlerin gelecekteki kurumsal kimliğiniz olacak.

Devletin meslek liseleri sizleri bekliyor! Alın bu belgeleri…” diye ama maalesef bunlara tenezzül etmeyenler üç, beş bin TL'lik hibeye gelince mangalda kül bırakmıyorlar!

Neymiş efendim sektörün NACE kodu yokmuş!

Sicil kaydı yokmuş!

Bir defa bu NACE kodu konusunda eleştiri yapanların çoğu dünyada yokken, bu şahıs o zamanın şartlarında halı kilim yıkama diye NACE kodu çıkartmaya vesile olmuştur!

Üstelik 2020 yılına kadar bu NACE kodu üzerinden işlem yapılmıştır.

Daha sonra yine PHTYD’nin girişimleri sonucu dal kapsamı dışında tekstil ürünleri ve halı temizleme meslek dalı 2021 yılının başında da dal kapsamına girerek 181 meslek dalından 68 sırada 96 01.02 NACE kodu ile alt komisyondan geçerek, bakanlar kurulunun imzasına kalmıştır!

Malumunuz komisyondan geçen bir taslak en az altı ay sonra yasalaşır. Biraz sabretmemiz gerekmez mi?

Evet Halı temizleme bütün uğraşlarımız sonucunda hibe desteği dışında kaldı. Beklentimiz bu değildi ama şu an 181 meslek dalından 133 meslek dalı bu hibeden yararlanıyor. Ayrıca bu 133 meslek dalında herkese hibe verilecek diye bir şey de yok. Üstelik talebin durumuna göre 1 ay sonra gözden geçirilmesi planlanıyor!

Başta Bahattin başkanım olmak üzere, diğer paydaşlarımızla beraber ilgili kurumlara yoğun yazışmaların olduğunu ortada! Netice alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Müspet veya menfi de olabilir önemli olan sektörümüzün tanıtımını yapmaktır.

Önemli olanı hep söylüyorum: Tanıtım, tanıtım, tanıtım!

Dünyada ekilen hiçbir tohumun bir anda meyve verdiği yoktur.

Biraz sabırlı olalım.

Gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz.