21. Yüzyılda işletmelerin geldiği nokta göz önünde alındığında bilgi, işletmeler açısında asıl sermaye konumuna ulaşmıştır.

Önceki dönemlerde tarım aletleri, daha sonra sanayi devrimiyle birlikte makineleşme derken gelişen çağlarda insana yatırım yapılmaya başlanmıştır.

Holdingler, organize sanayi bölgelerindeki büyük kuruluşlar kendi branşlarında ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilmek için eğitime önem vermeye başladılar.

En başta da eğitimli kalifiye eleman sorununu OSB’ler öncülüğünde kendi okullarını açarak daha eğitimli bir nesil için insana yatırım yapmaya başlamışlardır.

Peki, neden bugün insana yapılan yatırımın önemi gün gittikçe artıyor?

Çünkü bilgi bir kurumun, bir işletmenin temel taşlarını oluşturur. Bilgi tek başına bir anlam ifade etmez! Bilgi, insanın beyninde hayal bulur. Bilgi, insanlık tarihinde hep ön plana çıkmıştır.

Günümüzde, bilgi toplumunda bilgiyi kullanamayan, elde edemeyen, sağlayamayan, AR&GE ve ivanasyonu olmayan işletmeler hep iflas etmeye mahkum olmuşlardır.

Eğer bir işletme açacağınız zaman ilme, bilgiye, alt yapıya önem vermeden her şeyi finansla çözerim diyerek işe başlıyorsanız bilin ki üç sıfır eksiyle başlamış olursunuz. Bilginin sınırları olmaz! O kadar geniş bir kavramdır ki herkes aradığı bilgiye ulaşabildiği zaman başarı elde edebilir.

Bilgi doğar, geliştirilir, saklanır, kullanılır, çoğaltılır, paylaşılır, birleştirilir, etkinleştirilir!

Bilgi ancak isteyen, arzulayan kişiler tarafından elde edilebilir. Bilgi, kişinin dünyasını genişletir, güzelleştirir, insanın ufkunu açar. Hayata bakış açını değiştirir. Bilgi edinen kişi olgun kişidir. Güçlü kişidir.

Bizim sektöre bakacak olursak, PHTYD kurulmadan önce ülke genelinde mesleki bilgiye sahip parmakla sayılacak kadar az işletme vardı.

Bunlar bırakın bilgi edinmeyi, tanışmak için bile gittiğinizde seni kapıdan bile içeri almazlardı. Tepeden bakmalar vesaire…

Çünkü PHTYD kuruluş aşamasında bunları çok yaşadım. Girebildiğim yerlerden yüzde yirmi alacağım varsa, yüzde seksende bilgi verecek kapasitede olmama rağmen yine de üzülmüyordum.

Çünkü benim fıtratımda bilgi paylaşıldıkça güzelleşir. Şükürler olsun şimdi PHTYD sayesinde tüm Türkiye genelinde birer aile olduk. Gelinen noktada PHTYD kurucuları olarak madden, manen, fikren, zikren, hizmet etmek bedeli ne olursa olsun gerçek manada birer aile olmamız paha biçilemez.

Biz her yerde her platformda şeffaf bir şekilde “bilgi-bilgi-eğitim-eğitim” dedik. Ve demeye de devam edeceğiz.

Dip not: Şahsımın 48 yıllık meslek hayatımda 43 yıllık işletme hayatımda meslekte öğreneceklerimin yüzde ellisindeyim. Hala da bilgiye ihtiyacım var.

Çünkü Kainatın Efendisi ilim Çin’de de olsa gidip, alınız diyor.

Ben arıyorum. Ya siz?