İstanbul’da Halı Yıkamacıların bağlı bulunduğu esnaf odası, K ve SRC belgesi kontrolleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları bitirdiğini duyurdu. Bu yazışmalara istinaden önümüzdeki haftalarda denetimin sıkılaşacağının altını çizen Esnaf Odası Başkanı Nihat Kulaoğlu, “Esnaflarımızın eksiklerinin bulunduğunun farkındayız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Fakat biz de oda olarak kayıt dışı ile mücadele etmek zorundayız” dedi.

K belgesi başvurusu yapabilmek için vergi levhasının olması gerektiğinin altını çizen Kulaoğlu, “Bu adım kayıt altında olmayan esnafı vergi levhası almaya yöneltecektir. Bu belgesi eksik olanlar, araç reklamı yapamayacak. Araçlarına yazı yazamayacaktır. Yüksek cezaları vardır. Bu cezaları ödememek adına gerekli yükümlülükleri yerine getirmenizi önemle rica ediyorum” dedi.

199125

K belgesi nedir, nasıl alınır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

K belgesi, yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için verilen belgelerdir. Taşımanın yapılacak olan şekline göre K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olmak üzere verilen belgeler, üç çeşide ayrılır. 

K Belgesi Nedir? 

K belgesi, K 1, K 2 ve K 3 olmak üzere üç sınıfa ayrılan ve kullanılan araçların sınıfına göre verilen belgelere K belgesi ismi verilir. Kamyonet ve kamyon gibi araçlar ile ticari iş yapabilmek için araç sahiplerinin bu araçları belirlenen hizmetlerde kullanabilmek için K belgesi alma yükümlülüğü bulunur. Bu belgeler şirket adına alınabileceği gibi kimi zaman şahıs adına da alınabilir. Şirketler için ise, sadece tek bir K belgesi almak yeterli olur. 

K Belgesi Nasıl Alınır? 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından takip ve koordine edilen işlemler e-devlet üzerinden alınabilir. Bu sayede bu belgenin alınması çok daha kolay ve pratik bir hale geldi. Bu yolu kullanmak istemeyen kişiler ya da K belgesi ile ilgili başka işlemleri olanlar da Bakanlığa direkt başvuruda bulunabilirler. Eğer bulunduğunuz ilde ilgili müdürlükler bulunuyorsa, bu müdürlüklere de bizzat başvuru yapabilirsiniz. 

K belgesine başvuruyu şahsın kendisi yapması gerekir. Tüzel kişiler için yetkilendirilen kişilerin, şirket için ise, ortaklardan en az bir tanesinin başvurması yeterli olur. Bu sayede ticari işlemlerin yapılması da mümkün hale gelir. K 1 yetki belgesine kayıt olacak taşıtların trafik belgelerinde ve motorlu araç tescil ticari olarak tescil ve kayıt edilmiş olmaları da zorunludur. 

K Belgesi için Gerekli Evraklar 

·        1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (Firma yetkilisi tarafından imzalanarak, kaşe vurulması gerekir.) 

·        Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Firma yetkilisi tarafından imzalanarak, kaşe vurulur.) 

·        Taşımacı gerçek kişi ise, kişinin kendisinin, tüzel kişilik ise, Kara yolu Taşıma Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan kişiler ve tüm ortaklar ile temsile yetkili olan kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri gerekir. (Ticaret ve Sanayi Odası ve noter onaylı olması gerekir.) 

·        Firmayı temsil eden ve ilzama yetkili olan kişi ya da kişilerin imza sirküleri (aslı ya da noter onaylı suretleri) 

·        Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile gerçekleştirilen değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi ya da taşımacı gerçek kişi, ticaret odası belgesi ve firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası (belgede yer alan taşımacının adresi, unvanı, çalışma konusu, kayıt tarihi, iştigali, sermayesi yazılı olması gerekir.) 

·        Yetki belgesini talep eden kişiye ait olan araçların tescil ve trafik belgelerinin örnekleri (Noter ya da Ticaret ve Sanayi Odası onaylı) 

·        Yetki belgesi talep eden kişinin merkezi adresine ait olan kira kontratı ya da tapu örneği (Noter ya da Ticaret ve Sanayi Odası onaylı olması gerekir.) 

·        Vergi Levhası fotokopisi 

·        10Bin TL sermaye ya da işletme sermayesi bulunması gerekir. 

Yılın Enleri Yarışmasında En İyi 3 Plastik ve Ambalaj Firması Yılın Enleri Yarışmasında En İyi 3 Plastik ve Ambalaj Firması

·        Gerçek kişilerin, kendi adına tescil ve kayıt yapılmış olduğu yüklü ağırlıkları 3 500 kg geçmeyen şehir dışına çıkmayan eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ve kamyonet olması gerekir.

·        Araçların 20 yaşından küçük olması gereklidir.

Editör: Halı Haber