Pandemi nedeni ile Kanun gereği gerçekleştirilemeyen MARHALFED 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kocaeli Sivil Toplum Merkezi 8 Nolu Toplantı Salonunda Saat; 17.00 de delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklama sonucunda yeteri kadar delegenin hazır bulunduğunun tesbiti ile taoplantı ya 1 daikalık Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşının hep birlikte okunması ile başlandı.

Divan Teşekkülü

Divan Kurulu'nun teşekkülü için Başkan Bahattin Ersönmez Başkanlığa Fuat Koç'u ve Katip üyeliklerine İlknur Gündağ ve Hakan Bir''i önerdi. Öneri Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Divan Kurulu Başkanı Fuat Koç "Toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızın öncelikle Federasyonumuza, Federasyonu teşkil eden, Phtyd, İshayder, Kophayder, Shptyd ve Buhted Derneklerine, Halı Yıkama sektörü ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dilekleri ile gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Başkan'ın Konuşması

Konuşmasını yapmak üzere Kürsüye davet edilen Başkan Bahattin Ersnönmez Federasyon gelirlerinin ve bütçesinin kısıtlı olduğunu, pandemi sebebiylede herhangi bir program ve çalışma yapılamadığını, normal şartlara geçildiğinde eğitim ile ilgili çalışmalar yapılacağını bu çalışmalarda önceliğin Marmara bölgesine verileceğini söyledi. Derneklerin Federasyona öneri sunmasının önemine değindi. Sözlerine halı yıkama sektörünün kalkınması için hep birlikte el ele çalışılması gerektiğini söyleyerek her kese teşekkür ederek konuşmasını alkışlat arasında bitirdi.

Gelir ve Gider Hesapları

Gelir ve Giderlerin görüşülmesine müteakip 2016 ila 2021 yılları arası Gelir-Gider Hesapları İbra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi için yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu

Başkan                    : Bahattin ERSÖNMEZ

Başkan Yardımcısı : Ahmet YILDIRIM

Genel Sekreter       : Ali HİRA

Sayman                  : Muhammet ŞEN

Üye.                        : Kadir Özkarakaşoğlu

Denetim Kurulu

Başkan : Fuat Koç

Üye       : Muammer Gökalp

Üye       : Sacit Akman

Konfederasyon Delegeleri

1- Bahattin Ersönmez

2- Ali Hira

3- Muammer Gökalp

4- Ahmet Yıldırım

5- Mustafa Emirgan

Dilek ve temenniler konusunda, Dernek Başkanları başta olmak üzere tüm delegelere söz verildi.

Federasyonun Merkezinin Bursa'ya alınması oybirliği ile kabul edildi.

Halı Yıkamacılar Pamukkale'de Buluşuyor! Halı Yıkamacılar Pamukkale'de Buluşuyor!