Meslek kuruluşları ilk kez 1961 ana yasası döneminde anayasal düzenlemeye konu olmuştur. 1961 anayasasının 122. Maddesinde Meslek Kuruluşlarının kamu kurum niteliğinde ifade edilmiş daha sonra 1982 Anayasasında bu ifade aynen benimsenmiştir.

1982 Anayasasının 135. maddesinin birinci fıkrasına göre kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda belirtilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilerdir.

Türkiye’de esnaf sayısı 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu tesk verilerine göre ülkede esnaf sayısı 1.953.120’ye ye ulaşırken bunlara ait iş yeri sayısı iki milyon! 103.745 olarak kayıtlara geçmiştir.

Bizim sektörümüze baktığımızda her yerde adım başı halı yıkamacı varken resmiyette kayıtlı sayısını temsil ettiğim sektör adına olumlu bir kelime bulamıyorum. Şunu da kendime soruyorum odalara ne verdik de, ne talep ediyoruz?

PHTYD’nin kuruluşundan bu güne kadar her platformda hedef kitlemize resmiyette önceliklerimizden biri olan dernekleşme federasyon konfederasyon ve odaları her platformda dile getirmişizdir. Özellikle Odalar konusunda odaların yaptırım gücü dolayısıyla odalar hep önceliğimiz olmuştur. Buna rağmen beklentilerimizin karşılandığını söyleyemem. Şahsımın iki dönemdir ticaret ve sanayi odasında grup yönetiminde olması hasebiyle sektör sorunlarımızı gündeme aldırmam, bazen yeterli olmayabiliyor. Sağ olsunlar diğer arkadaşlarımızda odalarda olmaları güzel ama önemli olan sektörümüzün sorunları ile ilgili daha çok gündem belirlenmesi.

Bugüne kadar meslektaşlarımızın oda yönetimlerinde sayısal yeterliliğimiz yok denecek kadar azdı. Şimdi tam zamanı eğer sektör sorunlarından birincisi kayıt dışı ise gün gittikçe de çoğalıyorlar bundan da en büyük zararı kayıtlı işletmeler görüyor. Bilin ki bunun müsebbibi odaların kayıt dışı ile ilgili yeterli mücadele etmemeleridir.

Tenzih ederek söylüyorum istisnalar hariç odalar şimdiye kadar ahbap çavuş ilişkisiyle yürüdükleri için koltuğun değeri makamdan kıymetli olduğu için sektör sorunlarımız hep geri planda kalıyordu. Oysaki bizim odalardan beklentimiz asla şu olmamalı dini, milli kandillerde birde yıllık aidat borcu olduğunda mesaj ile bizleri hatırlıyorlarsa, bunları düzeltmekte bizlere düşüyor.

İşte bu nedenle önümüzdeki aylarda ülke genelinde oda seçimleri olacak, mutlaka ve mutlaka bağlı bulunduğunuz odalara, başkanlığa, yönetime, denetime hiç olmadı yedek listelere girmek için yoğun mesai harcayalım!

Birileri değil her yerde her odada bizlerin olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Emir alan değil emir veren bizler olalım.

Bu yeteneklere sahip nice neferler var. Bizde tecrübelerimden dolayı şu uyarıyı dikkate alalım. Makam, mevki, reklam ve ünvan için değil; kariyer sahibi olmak için değil sektöre hizmet için odalarda görev alın! Sonuç olarak her ne kadar fiiliyette şimdiye kadar fazla bir yararını görmesek de etkisi yetkisi yaptırım gücü olan odalarda aktif görev almakla sektör sorunlarımızın çözümünde birer paydaş olalım.

Unutmayalım ekilmeden biçilmez!