Kurumsallaşma olmadan geleceğe güvenle bakamazsınız. Gelecek nesillere bir mirasta bırakamazsınız.

Hizmet sektörü için kurumsallaşma çok önemlidir! Kurumsallaşma değişimle beraber bazen de risk alarak reatiliye geçebilmektir.

Bizim sektörümüzde olduğu gibi işletmeler büyüme yolunda ilerlemeye başladığında beraberinde birçok problemleri de yanında getirebiliyor. Başlarda çıkan sorunlar bireysel olarak çözümlene biliniyor fakat işletmeler hızla büyümeye koşarken özelliklere iş yoğunluğumuz ve iş yükümüzün zirve yaptığı mevsimlerde işin içinden çıkılmaz bir hale geliniyor.

Kurumsal yapıya sahip olunmadan problemleri bireysel olarak çözmek neredeyse imkansız hale geliyor! İşte bu sebepten dolayı biz işletmelerin önceliği kurumsallaşma olmalıdır.

Kurumsallaşma bir işletmeye vizyon, misyon, şahsiyet, şeffaflık ve itibar getirir.

Kurumsal bir firma olmanın temel amacı ilişkilerin bireyselliğinden kurtulmak ve iş sürekliliğini kişilere bağlı kalmadan sağlamaktır.

Kurumsal bir firma departmanlara sahip olmak zorundadır!

Kurumsallığı ilke edinen meslektaşlarımı tenzih ederek söylüyorum bizim sektörde on beş, yirmi yıllık işletme sahibi şahıslar (zorunlu haller dışında) hale servise çıkıyorsa, telefonlara bakıyorsa kurumsallaşmadan söz edemezler!

Kurumsal bir firma olmak istiyorsanız öncelikle iş yerinizdeki plan ve program çerçevesinde firmanızı departmanlara ayırmak zorundasınız.

Yıkama, servis, sekretarya, kalite, kontrol, iç organizasyonlar bunların yanında ön muhasebe, resmi muhasebe, mali danışman, teknik servis danışmanı, hukuk danışmanı ve iş güvenliği olarak planlanmalıdır.

Kurumsal bir firmada bu departmanların varlığı riski minimuma indirir.

İstatistikler şunu gösteriyor: bir işletmenin yükselişinde ya da batışında muhasebe ve sekretarya ciddi rol oynamaktadır.

Çünkü başarı belli kurallar çerçevesinde senkronize şekilde hareket edince ulaşılacak bir sonuçtur.

Kurumsal firmalarda yapılacak her işin, her adımın planlaması; neyin nasıl yapılacağını önceden karar verilmesi neticesinde ulaşılabilir.

Unutulmasın kurumsallaşmanın sonu yoktur!

Her daim değişime, gelişme açık olmanız gerekir.

Bazılarınız bunların tuzu kuru, onların işi ne diyebilir!

Kuru tuzun ömrü uzun olur, ıslanan tuzsa yok olur gider…

Saygılarımla,

Azem Kökez