Halı Yıkama sektöründeki Federasyon ve Konfederasyonlarla ilgili tarihsel bir bilgiyi teyit için Dernekler Masası nezdinde yaptığımız başvuruya verilen cevap, tarihsel bir bilgiyi teyidin ötesinde gün itibarı ile Türkiye genelinde var olan Dernek, Federasyon ve Konfederasyon sayısına ulaşmamızı da sağlamıştır.

Bu bilgi bizlerde değişik pencereler açmış, sektör ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yapmamızı zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye genelinde sektörümüze dair,

71 Dernek, 4 Federasyon ve 1 Konfederasyon faal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İl bazında dağılımlara bakacak olursak;

İstanbul 1 Konfederasyon, 4 Federasyon ve 12 Derneğe ev sahipliği yapmaktadır. Bunu sırasıyla, 6 Dernek ile Adana; 4 Dernek ile Antalya, Bursa ve İzmir; 3 Dernek ile Gaziantep ve Kocaeli takip etmektedir.

En fazla dernekleşmenin Marmara Bölgesinde, en az dernekleşmenin Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.

Aynı bilgide dikkatimizi çeken unvan farklarından bahsedecek olursak;

Türkiye genelindeki Toplam 71 Derneğin, 59’unun unvanında HALI YIKAMA,

10 Derneğin unvanında HALI TEMİZLEME,

2 Derneğin unvanında ise HALI YIKAMA ve HALI TEMİZLEME ibaresine yer verilmektedir.

4 Federasyonun tümünün merkezi İstanbul’dur. Bu federasyonlardan üçünün unvanında HALI YIKAMA, birinin unvanında HALI TEMİZLEME ibaresi yer almaktadır.

Tek Konfederasyonun merkezi İstanbul’dur ve unvanında HALI YIKAMA ibaresi yer almaktadır.

Genele bakacak olursak toplamda 63 Halı Yıkama, 11 Halı Temizleme, 2 Halı Yıkama ve Temizleme ibaresi yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili istatistikler ileriki zamanlarda haliyikamahaber.com sitemizde ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.

Şimdi;

Halı yıkamacı,

Halıyı temizliyor mu?

Yıkıyor mu?

Elimizdeki verilere bakınca bu sorunun yöneltilmesi, konunun masaya yatırılması zorunlu hale gelmiştir.

Peki sizce,

Halı yıkanıyor mu?

Halı Temizleniyor mu?

Aşağıdaki anket linkini tıklayarak sizde Oyunuzu kullanabilir, Anket sonucunu görebilirsiniz.

https://www.haliyikamahaber.com/sizce-yaptigimiz-isin-unvani-asagidakilerden-hangisi-anket,1.html