Sergilenmeyi bekliyorlar!

Dünya medeniyet tarihinin "Altın Üçgeni" diye tabir edilen, dünyanın en eski yerleşim yerlerinin bulunduğu kuzey Mezopotamya’nın en önemli şehri olan Şanlırfa'da sürekli yeni keşifler yapılıyor ve tarihin sıfır noktasında tarihe yeni sayfalar ekleniyor.

Kültür ve inanç turizmi açısından dünyanın sayılı eski şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa'da tespit edilen yeni tarihi eserler, oldukça ilgi çekici.

Tarihi Vakıf camilerinde tespit edilerek toplanan sanat şah eserlerinden bir kısmı restorasyon ve konservasyona tabi tutularak kurtarılmış durumda. Ancak bazı çok önemli eserler halen kurtarılmayı ve modern bir müzede sergilenmeyi bekliyor.


700 veya 800 yıllık olduğu tahmin edilen sancak eser. (Çok harap durumda tesbit edildi).


Daha Önce 13 Sancak Kurtarıldı!

Bilindiği gibi Şanlıurfa, üç semavi dinin peygamberlerinin atası sayılan Hz. İbrahim peygamberin makamının bulunduğu çok önemli bir inanç merkezi.

Buna mukabil, Hz. İbrahim peygamberin Kabe’yi inşa eden kişi olarak ön plana çıkması, Şanlıurfa ve Mekke arasında önemli bir inanç bağını oluşturuyor. Nitekim, Osmanlı döneminden son 50 yıl öncesine kadar, Balkanlardan, Kafkasya’dan, İran'dan ve Anadolu şehirlerinden gelen Hac kafileleri, Şanlıurfa'da toplanıyor ve Hz. İbrahim peygamberin makamında "Sürre Alayı" denilen hacı uğurlama törenleri düzenleniyordu.

Bu esnada törenlerde kullanılan sancaklar, tören sonrasında bu makama bağışlanıyordu. Böylece belki yüzlerce sancak burada birikmişti. Ancak günümüze sadece 13 tanesi kalabilen tarihi sancaklar, yok olmak üzereyken Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanı tarafından tespit edildi.


Osmanlı tanzimat armalı, ve 2. Abdulhamit tuğralı ipek sancak. Konservasyonu yapılarak çürümekten kurtarıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunu üstlendiği proje ile, 13 adet nadide sancak, bir yılı aşkın bir sürede İstanbul’da konservasyonları yapılarak yeniden ihya edilerek kurtarıldı.

Ancak, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanı tarafından tarihi Vakıf camilerinde tespit edilerek oluşturulan depoya taşınan yüzlerce ecdad mirası tarihi eser bulunuyor.


Osmanlı tanzimat armalı, 2. Abdülhamit'in Hz. İbrahim makamına bağışladığı sancak


Eserler Arasında 400 yıllık Kabe Örtüsü Var!

Son 20 yılda büyük projelere imza atan ve binlerce ecdadımızın eserlerini ihya eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kadim mirasın eserlerini değerlendirerek Türkiye’nin birkaç ilinde Vakıf Müzelerini kurmuş bulunuyor.

Şanlıurfa'nın inanç ve kültür medeniyetine çok önemli bir sayfa ekleyecek olan yüzlerce nadide eserlerin hakkettiği değeri bulması ve konservasyonlarının yapılarak modern müzelerde sergilenmesi, Anadolu kültür medeniyeti ve İslam medeniyeti açısından da oldukça önem taşıyor.


 

En az 300 yıllık olduğu düşünülen halı, uzmanı tarafından incelenirken.


Bu önemli eserler arasında, 400 yıllık 1 adet Kâbe dış örtüsü ve 1 adet Kâbe iç örtüsü de bulunuyor.


400 yıllık olduğu düşünülen Kabe dış örtü parçası

Halı Yıkama Sektörü Pamukkale'de Buluştu! Halı Yıkama Sektörü Pamukkale'de Buluştu!

400 yıllık olduğu düşünülen Kabe iç örtüsü


700 veya 800 yıllık olduğu tahmin edilen bir sancak ise, oldukça yıpranmış durumda tespit edilmiş.

300 yıllık bir sancak ise ipek kumaşı ve sanatsal özellikleriyle dikkat çekici. Yine sancak eserler arasında üzerinde elekron (altın ve gümüş karışımı) tela ile 2. Abdulhamit Han tuğrasının ve ayetlerin işlendiği sancak, dikkat çekici bir eser.


Altın ve gümüş işlemeli 2. Abdülhamit tuğralı sancak eser. Miladi 1906 tarihli


Yüzlerce eserler arasında, dünyanın hiçbir müzesinde bulunmayan Şanlıurfa yöresine özgü, dokuma sanatı tarihinde önemli bir yer tutacak olan 200-500 yıllık ender el dokuma halı ve kilimlerde bulunuyor. Çoğu yıpranmış, hasar görmüş bu muhteşem eserlerin bir an önce konservasyonlarının yapılarak modern müzelerde sergilenmesi gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.


En az 300 yıllık olduğu düşünülen kilim, uzman tarafından hasar boyutu tespit edilirken.


 

Beyaz altın tel ile işlenen ipek sancak. Miladi 1806 tarihli. En altta "padişahım çok yaşa" ibaresi işlenmiş.


500 yıllık olduğu tahmin edilen ahşap işlemeli minber kapısı.