Halı yıkama sektöründe son yıllarda, piyasa olumsuzluklardan mustarip olan meslektaşların haklı serzenişleri yanında, yanlış algı ve yorumlarla sektörde bilgi kirliliği de karamsarlığa sebep olmakta.

Mesleğimizin saygınlık kazanması için sektörümüzün yasal dayanakları konusunda, eksik ya da yanlış bilgilendirmeler, meslektaşlar arası koordinasyona zarar vermektedir.

Bu konuda çeşitli vesilelerle dernek başkanlarıyla yapılan toplantılarda gerekli bilgilendirme ve istişareler yapılmasına rağmen, STK’lara (Dernek veya Odalara) mesafeli duran meslektaşlar arasında yanlış yorumlar yapılmaktadır.

Sektör sorunlarımızın çözümünde, yasal haklarımızın hayata geçirilmesi için yeterli talep ve iradenin bulunmaması çözüm süreçlerinin uzamasına sebep olmaktadır.

Güncel konulardan, sektörümüzün MYK süreçleri yanlış aksettirilmektedir. MYK işletmelerimizle ilgili olmayıp, kişilerin yetkinlik ve yeterlilik seviyelerini ölçen, sınav ve belgelendirme kuruluşudur. Gelecekte kalifiye personel temini ve belgeli istihdamın teşvik ve hibelerinden faydalanabilmemiz için yapılan çalışmalardır. Her meslekte olduğu gibi mesleğimizi ve sanatımızı yurt dışında da icra edebilmek için gerekli bir belgedir.

Mesleğimizin MYK standartlarının ve yeterlilik standartlarının hazırlanması, iş kolumuzun tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfa geçmesini etkileyen bir çalışma değildir. Bu ve buna benzer yanlış tanımlamalar, ilerideki kazanımlarımızı engellemektedir.

Bir diğer konu da 06/10/2020 tarih ve 31 sayılı Mesleki Eğitim Kurul Kararıyla Halı Temizleme Mesleği, 2017 den bu yana Mesleki Eğitim Merkezlerine gereken ilgiyi (Ustalık Belge Temini) ve çırak eğitimi için yeterli sayıda başvuru olmadığından, sayı yetersizliğinden dolayı meslek dalımız Konaklama ve Seyahat Alanına alınmıştır. Bu durumun şimdilik sektörümüze belirgin bir etkisi olmamakla beraber düzeltilmesi gereken bir karardır. Bu yanlış kararın düzeltilmesi için her ildeki dernek başkanlarımızın ilgili okullara yeni düzenleme için itirazlarını iletmeleri gerekmektedir. MARHALFED olarak bu konunun takipçisiyiz. İlgili bakanlıkta gerekli girişimler yapılmaktadır.

Mesleğimizin 3308 sayılı yasaya dahil edildiği 2017’den bugüne en azından kayıtlı meslektaşlar, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almış olsalardı bugünkü çıraklık kanunu ve yabancı işçi uyum kanunundan yaralanır, SGK’nın kişi başı 2.000 ₺’ye yakın desteklerden yararlanma imkanını kazanmış olurlardı. Sektörümüzün geleceği, istemezükçü tavırlar, bireysel egolar, çekişmeler ve hasetkar tavırlarla engellenmemelidir.

Meslektaşlarımızın, soru ve sorunlarında doğru ve gerçek bilgilerle aydınlatılması, sektörde birlik, beraberlik ve dayanışmayı hayata geçirmeleri dernek başkanlarının koordineli iletişim ve paylaşımlarıyla mümkün olacaktır.

Sezon öncesi sektör temsilcilerinin, geniş katılımlı bir çalıştayda buluşmaları sektörümüzün doğru yönlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Saygı ve selamlarımla,

Bahattin Ersönmez.