Küreselleşen çalışma hayatında kadının rolü, geçmişten günümüze kadar gelen istihdam ve işsizlik her zaman önemli bir sorun olarak görülmektedir. 
Toplumsal refahı sağlamak için istihdam ve işsizlik sorunun çözülmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kadın emeğinin çalışma hayatına katılması ülkelerin kalkınması açısından kritik rol oynamaya başlamış olup stratejik adımların atılmasına zemin hazırlanmıştır.
Araştırmalarda kadının geçmişten günümüze yaşadığı değişim ve Küreselleşme bağlamında çalışma hayatında yaşanan dönüşümün emek piyasasında yer almaları kadının özgüvenin artması, yaşam koşullarının iyileşmesi, kadının toplumsal değerinin artması gibi çok açıdan yüksek fayda sağlamıştır.


Bununla birlikte emek piyasasında kadın çalışanların başarılı olmaları kendilerine özgüven sağlamaları hem kendi işletmelerinde hem de ülkemizin refah seviyesinin artmasında çok büyük rol oynamaktadır.
TUİK verilene göre Türkiye’de kadın istihdam oranı %28 iken erkeklerde %65’ler seviyelerinde yani bu da Türkiye’de her yüz kadından %28’i çalışıyor anlamına geliyor. 


AB ülkelerinde ise bu oran %60 seviyelerinde. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan nitelikli kadın potansiyelini kullanamıyoruz. Oysa kadınların iş gücüne katılımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde önemli fırsatlar barındırıyor. TUİK verilene göre bugün Türkiye’de çalışan kadınlarımızın %52’si hizmet sektöründe, %31’i tarımda, gerisi kamuda çalışmaktadır. 
Gelelim bizim halı temizleme sektöründe kadının rolüne! Hiç şüphe yok ki turizm sektöründe olduğu gibi bizim sektörümüzde de kadının rolü gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle son yıllarda tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de eleman sıkıntısının had safhaya geldiğinden günümüzde işletmeler başta ailelerinden yakınlarından olmak kaydıyla kadın çalıştırmayan neredeyse kalmadı! 


Kadınların çalıştığı ortama sadık olmaları ve işyerlerine özgüven vermeleri olumlu etkiler arasında sayılabilir. 
Türkiye genelinde özellikle kendi işletmelerinde çizmeyi giyip ister manuel ister otomatik makinada olsun halı yıkayan, sıkıştığı zaman servis yapan kadınlarımızın, “ben her şeyi bilirim, ustayım!” diyerek nara atan erkeklere taş çıkartacak seviyeye geldiklerini görmek çok sevindirici!


Ayrıca sektörde kadınlarımız bununla da yetinmeyip girişimcilik ruhunun verdiği enerjiyle birlikteliklerinin gücünü göstermek için mesleğini daha ileriye götürmek için dernekleşiyorlar!
Ayakları öpülesi kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum… 

Bu girişimlerinden dolayı İstanbul’dan Yasemin Hanım, Kocaeli’nden Leyla Hanım, Van’dan Nurcan Hanımı sektörümüzde bir ilke imza attıkları için tebrik ediyorum. 


Bu can bu bedende olduğu müddetçe sektörüne; mesleğine tuğla koyana hizmetkar olmaya amedeyim!
Halı yıkamanın her aşamasında ve serviste 22 yıldır aynı çizgiyi devam ettirerek çizmesini giyip halı yıkayan Bolu Koçum Halı Yıkama’dan Ayşe Hanımefendiyi de bu meslekte kadınlarımıza öncülük ettiği için takdire şayan buluyorum!
Kadınlar bizim baştacımız… 


Artık her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var kelimesini tarih sayfalarına gönderiyorlar, kendi başarılarını yazarak bizde varız diyorlar!