Bir sektörün yasal ve resmi kimliği yoksa meydanı laylomculara bırakmış olursunuz. Bunlar için resmi ve kurumsal kimliğin hiçbir önemi olmaz! Onlar için icraat önemli değil, ön saflarda olmak önemlidir. Başlarına olumsuz bir şey geldiği zaman hemen duygusallığa başvururlar. Oysaki sektör olarak son on yedi yıldır en çok üzerinde durduğumuz şey sektörün resmi kimliği ve iş güvenliği olmuştur.

Yıl 2021 olmuş… Biz daha yeni çalıştaylarda iş güvenliğini ele aldık. Malumunuz Diyarbakır çalıştayımızın ilk etabında halı temizleme seviye üç ulusal meslek standardı revizyon çalıştay raporunu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), standardı revize eden, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) standardı doğrulayan, MYK Toplumsal ve Kişisel Sektörü  Komitesi, halı temizleme sektörünü de temsilen PHTYD ve Federasyonumuz çalıştayda toplandık.  

Sektörümüz resmi kimliklerde az tehlikeli meslek dalı olarak geçiyor. Fakat biz tehlikeli bir mesleği icra ediyoruz. Bu açıdan bakarsak iş güvenliği bizim olmazsa olmazımız olmalı.

Oysaki sektörün meslek tanımı, meslek sınıflandırma sistemlerindeki yerine bakıldığında İSCO 2129 Halı Temizleyici 2872 sayılı çevre kanunu ve yürürlükteki 4857 iş kanununa alt mevzuat olan 5510 sayılı SSK kanunu ile 6331 iş sağlığı ve güvenliği. İşte yürürlükteki bu kanunlara riayet etmediğimiz sürece iş kazalarının önüne geçmemiz mümkün değil!

Bizler bu tür çalıştaylarda sektörümüzün mevcut iş yaptığı departmanların yanına hangi dalları ilave edersek kapsam alanımız genişletebiliriz diyerek ince eleyip sık dokuyoruz.

Çokta efor sarf ediyoruz. Bu çalıştayda da mevcut iş kollarımızın yanına seviye üç halı temizleme alanına ilaveten, yat temizliği, uçak, koltuk ve zemin temizliği; mobilya, perde, oto kuaför iç mekanları vb. araçları ilave ederek eğitim müfredatının içine girecek ve uygulamalı sınavlarda karşımıza çıkmış olacak.

Buna bakıldığında ilerde ağzınızla kuş tutsanız dahi başta iş güvenliği alt yapı ve belgeniz yoksa bir anlam ifade etmeyecek. Her ne kadar sektörün kitabını yazacak kadar seviye gelsekte, yazılan çizilenler hala bazıları için bir anlam ifade etmiyor. Bunları anlayıp, kavrayıp, icraata geçirebilenler için bir faydamız dokunsun diye yazıyorum. Benim yerim son sıralarda olmuş, hiç önemli değil. Bu işe, sektöre olan aşkımdan dolayı her bedele, her belgeye değer diyorum.

Yeter ki bu sektörün kurumsal bir kimliği olsun!

Yeter ki her türlü olumsuzluğa karşı tedbiri elden bırakmayalım!

Daha yapacak çok işimiz var.