Halı yıkama sektörünün, yasal statülerinin tanınması ve kurumsal kimliğin kazanılması çalışmalarının ilki olan MYK standardı PHTYD’nin başvurusu ile 2016 yılında 16.UMS. O538-3 koduyla “Halı Temizleme ve Bakım Elemanı” seviye 3 standardı sektöre kazandırılmıştı.

Bu standarttın hazırlanması, halı yıkama faaliyetlerinin meslek olarak tanınması ve 3308 sayılı yasayla kapsama alınmasında en büyük etken olmuştur.

Halı Yıkama'da Eleman Sıkıntısı Gün Geçtikçe Büyüyor! Halı Yıkama'da Eleman Sıkıntısı Gün Geçtikçe Büyüyor!

Meslek standartları kanun gereği 5 yılda bir güncellenmektedir. Halı Temizleme ve Bakım Elemanı Standarttı güncelleme çalıştayı 11-12 Ekim tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacaktır.

MYK tarafından yetkilendirilen Antalya Ticaret Odası ve Diyarbakır Esnaf Odasının birlikte yapacağı protokol çalıştayına MARHALFED ve PHTYD yönetimi de katılım sağlayacaktır.

PHTYD’den başka davete icabet eden Dernek olmadığını söyleyen MARHALFED Başkanı Bahattin Ersönmez, “2016 yılında ilki yapılan standart hazırlama çalıştayına o tarihlerde faal olan derneklere de çağrı yapılmasına rağmen, ne yazık ki PHTYD’den başka hiç bir dernek öneri veya katılım sağlamadı. Bu çalıştay içinde 40’a yakın dernek yönetimine çağrı yapmamıza rağmen MARHALFED’e üye dernekler dışında diğer derneklerden öneri ve katılım talebi gelmedi.

Halı yıkama mesleğinin gelişmesi ve standart hizmet kalitesinin yükselmesi amacıyla yapılan bu güncelleme ve yeterlilik standardının hazırlanmasına MARHALFED olarak katkı sunacağız. İşlerinin yoğun olduğu bu tarihlerde zamanını ayıran, mesleğin gelişmesi ve sektörün saygınlık kazanması için özveriyle fedakarlık yaparak katılım sağlayan başta PHTYD Kurucu Başkanı Azem Kökez, Bülent Çakırhan, Mustafa Emirgan, A.Semih Figanioğlu ve Ahmet Yıldırım’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Sözlerine her geçen gün sektörün kontrolsüz büyüdüğüne vurgu yaparak devam eden MARHALFED Başkanı Bahattin Ersönmez, “Bu kontrolsüz büyümenin sebep olduğu olumsuzluklar her yıl farklı sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıt dışılığın sebep olduğu haksız rekabet başta olmak üzere birçok mesleki sorunlarımızın çözümüne, özellikle gelecekte kalifiye ve eğitimli personel ihtiyacımızın karşılanmasında büyük yarar sağlayacak olan bu tür çalıştaylara, sektör  temsilcisi tüm derneklerinde katılımlarını bekliyoruz” dedi.