Metin AKKAYA Özgeçmiş.
Perakendecilik, Sağlık, İnşaat ve Enerji sektörlerinde İnsan Kaynakları tecrübesine sahip olan Metin AKKAYA “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Mülakat Teknikleri” , “İş Hukuku”nun yanı sıra, “Eğiticinin Eğitimi”, “Temel Psikoloji” , “Genel Psikoloji”, “Kişilik Psikolojisi” gibi bireysel farkındalık eğitimlerini alarak “İnsan Kaynakları” ve “Kurumsal Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır. 

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, İstanbul Üniversitesi'nde 'Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları' alanında Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir.Çeşitli sivil topluk kuruluşlarında aktif görevler alarak meslektaşlarıyla iletişim halinde olup meslekteki yenilikleri takip etmekte ve gönüllü eğitmenlik yapmaktadır.Sosyal Medya ve www.isveyonetim.com adresindeki yazıları ile bilgi paylaşımı yapmak en önemli hobileri arasındadır.

Eyvah! İş Görüşmesi

Tüm iş arayanlar için zor gibi görünen bir süreç olan mülakat süreci aslında iyi hazırlanıldığı takdirde çok rahat ve pozitif atlatılacak bir süreçtir. Birçok tanımı olmasına rağmen en sıradan anlamıyla mülakat adayla işveren arasında gerçekleşen toplantıdır, bilgi alışverişidir, karşılıklı bir iletişimdir.

Ancak iş görüşmelerine adaylar açısından bu anlam yerine farklı anlamlar yüklenmektedir. Ekşi Sözlükte karşılaştığım tanım adayların genel ifadesini belirtmektedir.

Fiyat Politikası Ve Fason Halı Yıkama Fiyat Politikası Ve Fason Halı Yıkama

“İnsan Kaynakları Müdürünün işe almamak için tüm silahları kuşandığı görüşmedir.”

Nitelikli insan kaynağının “sınırlı” olduğu bu dönemde hiçbir meslektaşımın kasıtlı olarak işe almama, adam kayırma, sadece kendisinin istediği adayın alınması gibi bir düşüncede olacağını sanmıyorum. Ancak her meslekte olduğu gibi insan kaynaklarında da “çürük elmaların”olabileceği de unutulmamalıdır. Bu süreçte 2 X 2 = 4 gibi matematiksel bir formül yok ancak dilimin döndüğünce size kazandıracak bazı tavsiyelerden bahsetmek istedim.

Olumlu tavırla görüşmelere gitmek kazandırır..

Adayların görüşmelerde başarılı olabilmeleri için yapması gereken temel davranış “ön yargısız” davranabilmektir. Gideceğiniz kurum ya da yönetici hakkındaki “ön yargılar” olumsuz hal-hareket-tavır olarak karşı tarafa geçmekte ve görüşmeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durumu Psikolojide “Pygmalion Etkisi' ya da “Kendini Gerçekleştiren Kehanet” olarakbilinen kuramçok güzel özetlemektedir. Kendini gerçekleştiren kehanet, olması düşünülen bir durum veya eylemin gerçekliğe dönüşmesi durumudur. Siz kurum hakkında kötü düşünüp, insan kaynaklarına dair kötü düşünceyle görüşmelere giderseniz olumsuz sonuçlarına katlanmak durumunda kalabilirsiniz.

Kurum ve Pozisyon Hakkında Mutlaka Bilgi Sahibi olmak kazandırır..

Birçok aday “işe ihtiyacı olduğu” için firmaların tüm ilanlarına başvurmaktadır. Yetkinliklerin örtüşmediği ilanlara başvurduğu için “görüşmeye çağrılmama” ihtimali yüksek olmaktadır. Yetkinliklerin uyuşmadığı ilana çağırılmadığı için insan kaynaklarına suç atan adayların bir üst paragrafı tekrar gözden geçirmelerini rica ederim J. Bazı adaylar görüşmeye çağrıldığında ve pozisyonla ilgili bir soru sorulduğunda “yüzüne fener tutulmuş tavşan” misali davranmaktadır. Başvurduğunuz kurum, pozisyon hakkında (en azından ilanda yazan kadar) bilgi sahibi olmanız işi istediğinize ve kendinizden emin olduğunuz bir tablo çizecektir.

Farkındalık Sahibi Olmak Kazandırır..

Yetkinliklerinizin neler olduğunu, neleri iyi bilip neleri iyi bilmediğiniz olumlu etki bırakır. Çoğu aday bilmediğini söylemekten çekinir ancak bilmediğini söylemek “cehalet” değil bir “erdemdir”. Bazı özellikli pozisyonlar için tecrübeli adaylar daha ön plana çıkarken, bazı pozisyonlar için “gelişime uygun”adaylar tercih edilmektedir. Siz bilmediğinizi yani“gelişime uygunluğunuzu”görüşme esnasında belli etmezseniz elinizdeki fırsatı ters tepebilirsiniz.

Tevazu ve Nezaket Sahibi Olmak Kazandırır..

İnsan kaynakları profesyonelleri “Neler Yaptınız ?” sorusunu sorduğunda sorumluluklarınız hakkında sizden bilgi almak isterler. Daha önceki görevinizde yaptığınız “Superman”liklerianlatmak yerine aldığınız sorumluluk ve tamamladığınız süreçleri belirtmeniz görüşmeye olumlu bir hava katacaktır.. Somut olarak ürettiğiniz katma değer var ise bunları belirtmeniz sizi sempatik kılacak ve eski şirketinizdeki arkadaşlarınızın hakkını yememenizi sağlamaktadır. Tevazu gösterirken şunu da unutmamak gerekir: “Aşırı Tevazu Kibirdendir.”

İletişimde Akıcı ve Sade Olmak Kazandırır..

Hayatın her noktasında etkili olan iletişim, mülakatın ağırlık olarak en önemlikıstaslarından biridir. İnsanın doğduğu andan itibaren muhatap olduğu iletişimiş ilişkilerinin etkin yönetilmesi için de önemlidir. Mülakatta çok cümle kurmanın sizi “entelektüel” göstermesini beklerken aksine “saçmalamanıza” yol açabilir. Dolaylama ile anlatmaya çalıştığınız şey karşı taraf için anlaşılmayabilir hatta sizi zor durumda bırakabilir. Tabir-i caizse “Teşbihte Hata”yapabilirsiniz..

Rol Yapmamak Kazandırır..

Hayatta hepimiz farklı tecrübeler kazanıyoruz. Kazandığınız tecrübeleri bilfiil yapmakla “yap’mış” gibi olmak arasında fark bulunmaktadır. Kendi uyguladıklarınızı “yaptım”, sürecin sadece bir parçasında yer aldıysanız “içinde yer aldım ancak uygulamadım”demek sizi önce çıkaracak ve “rol yapmaktan” sizi kurtaracaktır.

Yukarıda bahsettiğim konuları adımlandırmamın amacı süreci parçalara ayırarak uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktır. Bu süreçler ilk okunduğunda kolaymış gibi gözükse de “mülakat acemiliği”süreci stresli bir hale getirebilmektedir. Önemli olan gayretlebu adımlara yoğunlaşarak mülakatı en az olumsuzlukla tamamlayabilmektir.

İş görüşmesini bir hazineye benzetirsek “Hazine, eziyet çekene gözükür.”diyor Hz. Mevlâna . Haksız da sayılmaz değil mi?

Başarılı iş görüşmelerinizin haberlerini almak dileğiyle sevgiler..