Denetimsizliğin bir başka versiyonu da dijital hırsızlıktır! Misal medyada kurumsal ve marka olmuş işletmelerin kelime oyunlarıyla telefonların kopyalanması

Denetimsizlik, izleme takip yaptırım yapılması ile olası vakaların oluş nedenlerini analiz edip çözüm üretilmesine katkı sunar. 

Denetim güvenli ve şeffaf veri üretme zeminine sahip olduğundan hesap verebilirlik açısından hatalı uygulamalarda, hata payını minimuma indirir.

Bu da toplum nezdinde güveni sağlar. Rekabeti adil kılar. Başka bir deyişle “Denetimsizlik, kayıt dışı” demektir. Çünkü Türkiye’de birçok kurum, kuruluş ve işletmeler denetimsizlikten dolayı mustariptir!

Bazı sektörlerde vardır ki denetimsizliğin oluşturduğu tahribattan büyük ölçüde zarar görürler ve hatta o sektörlere yıllarını verip, aldığı birikimleri de yavaş yavaş kaybedenler kendilerine “benim suçum yasal zorunlulukları yerine getirmek mi?” diye sormaya başlarlar.

Ne acı bir tablo!

Oysaki bir işletmenin büyümesi, gelişmesi, bir canlı gibidir. Doğar, büyür, gelişir ve zirveye çıkar. Asıl amacı varlığını sürdürmek olsa da doğanın kaynağı gereği bazen yıpranır; yaşlanır. Faaliyetine son verebilir. Bu sonu yaşamamak için ancak yenilikleri takip edip, zamanının konjonktürüne ayak uydurmak gerekir.

Denetimin olduğu yerde toplumun ortak iyiliği, çevrenin korunması, ekonomik seviyenin yükselmesi ve refah artışı oluşur. Böylece de pastanın adil paylaşımının önünü açılır.

Denetimlerin kanıt esaslı yapıldığı zaman hiçbir şey yanlış yapanın yanına kar kalmaz! Denetimsizliğin asıl sebebi; mevcut yasaları yeterince uygulayamamaktan kaynaklanmaktadır. Denetimin işlemesi için hak aramaya çalıştığında maalesef karşına istisnalar hariç liyakatsiz yönetimlerin adaletsizliği, usulsüzlüğü, kalitesizliği, boş vermişliği, yaptırımsızlığı, kayırmacılığı, takipsizliği,  merhametsizliği, umursamazlığı çıkıyor.

Siyasetin olduğu yerlerde denetimden medet ummak ne kadar gerçekçi tartışmaya açık hale geldi!

Denetimsizlik, sektör olarak sürdürebilir bir yatırımımızın; kalkınmaya giden yolda kaliteli ve güvenli hizmet sunmamamızın önündeki en büyük engel haline gelmiştir.

Denetimsizliğin bir başka versiyonu da dijital hırsızlıktır! Misal sosyal medyada kurumsal ve marka olmuş işletmelerin kelime oyunlarıyla telefonların kopyalanması gibi…

Zaman zaman ülkemizde afetler acı tablolarla karşı karşıya kaldığımız aşikardır! İzi silinmeyecek olaylar yaşıyoruz. Fakat biz ders çıkarmıyoruz. Çabuk unutuyoruz.

Bugün yaşanan sorunların altında denetimsizlik ve tedbir eksikliği vardır.

Denetim tedbirdir.

Denetim insanoğlundan, taktir Allah’tandır.

Bunu bir idrak edebilsek her şey çok farklı olurdu belki de.

Rabbim insanoğlunu ve diğer canlıları bir daha böyle acı tablolarla karşı karşıya bırakmasın.

Saygılarımla.