Protokol kurallarını bilmek insana güven verir. Üstünlük ve saygınlık kazandırır. Protokol kurallarına uyan kişi iş yaşamında fark edilir, tercih edilir.

Önce protokolün doğuşuna bir bakalım.
Bizde ilk defa Fatih Sultan Mehmet dönemi ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde uygulanmıştır. Kanuni zamanında teşrifatı nizannamesiyle protokol kuralları yazılı hale getirilmiştir. Sarayda teşrifatı himayün kurulmuştur. Protokol, mektebi Enderun da yıllarca ders olarak okutulmuştur. Protokol kuralları resmi toplantılarda olsun kurumsal toplantılarda olsun mevki sıralaması, selamlaşmada öncelik hakkı gibi konularda uygulaması gereken kuralların tamamıdır.
Protokolde kişi kendisini temsil etmez unvanını ve kurumunu temsil eder her yöneticinin temel görevi kurumunu en iyi şekilde temsil etmektir. Bir kişinin temsil niteliği; dış görünüşü, giyim kuşam tarzı, tutum ve davranışları ve konuşması protokole karşı saygı, sevgi, görgü ve nezaket kurallarına uymasıyla ortaya çıkar.
Protokol kurallarını bilmek insana güven verir. Üstünlük ve saygınlık kazandırır. Protokol kurallarına uyan kişi iş yaşamında fark edilir, tercih edilir ve yükseltilir.
Protokol yalnızca diplomaside değil kurumsal yaşamda da önemli bir yere sahiptir. Protokol kurallarının temeli davranışsal olarak saygı ve nezakettir. Saygı ve nezaketin temelinde üstleri, büyükleri, yaşlıları, hanımları ve konukları her zaman her yerde kollamak vardır.
Protokolün uygulandığı yerlerde; toplantılarda, törenlerde, ziyafetlerde kişinin olgunluğu imajıyla, kıyafetiyle, nezaket davranışlarıyla, bilgisiyle, güzel hitabetiyle, görgüsüyle ve yemesi içmesiyle ortaya çıkar. Bunlar nezaket kuralları içerisinde olmalıdır. Çünkü başkalarına karşı saygılı, nazik ve ince davranma temsil ettiği kendini ve kurumunu yüceltir.
Toplantılarda oturma düzeni, kurum içi ve kurumlar arası unvan, rütbe ve kıdeme göre yapılır. Bu tür toplantılarda protokol sorunu olmaması için katılacakların unvanları önceden öğrenilmeli, oturacakları yerler belirlenmeli ve isimleri masa üstüne konulmalıdır. Aksi takdirde oturma yerleri konusunda tatsızlıklar olabilir.
Protokolde hitabet çok önemlidir! Hitapta genel kural, insanlara isimleriyle ve unvanlarıyla hitap edilmesi gerekir. Bu tür toplantılarda topluluğa hitap edilirken önce orada en üst bürokrat yani makam ve mevki olarak en üst düzeydekinden başlayıp alt kademeye göre yapılmalıdır. Konuşma sırası ise ev sahibinin açılış konuşmasından sonra astan üste doğru sıralanır. Dikkat edilmesi gereken husus onur konuğu son konuşmayı yapar bundan sonra başka birine konuşma yaptırmak nezaketsizlik olur. Bu nedenledir ki protokol kurallarına uymanın amacı bireysel, kurumsal ve ulusal olarak temsil ettiğin STK’nın onurunu ve saygınlığını korumaktır. Bu kurallara uymamak onur ve itibarını yitirmek demektir. Protokollerde plaket verme ve adabı çok mu çok önemlidir. Plaketi alan ve veren bireyler, platformda yan yana durduğunda aralarında bir mesafe olması gerekir. Plaketin alt köşelerinden tutarak sahnede görünecek şekilde kameraya bakılarak görüntü vermek önem arz eder. Bilinmesinde fayda var!
Organizasyonlarda mükemmeli ortaya koyan daima ayrıntılardır. Mükemmel ise ayrıntı değildir. Yıllardır bir çok STK toplantılarında organizasyon ile ilgili başta protokol düzenlenmesi olmak üzere aktif görev almışımdır. PHTYD’nin geleneksel toplantılarında toplantı adabına, kurallarına uymakta eksiğimiz olduğunu gözlemliyorum. Yönetimlerin ince eleyip sık dokuyarak toplantıların mükemmele yakın olması için efor sarf etmelerini de takdire şayan buluyorum. Oysaki bu tür toplantılarda bilgi dağarcığımıza koyacağımız bir kelime bile gün gelir bizim için bir hazine olabilir.

Protokol kurallarını bilmek insana güven verir. Üstünlük ve saygınlık kazandırır. Protokol kurallarına uyan kişi iş yaşamında fark edilir, tercih edilir ve yükseltilir.

Bilginin sonsuz olduğuna ve öğrenmenin yaşı olmadığına göre her daim bilgi, bilgi, bilgi…