Bir kaç yıldır mükerrer üyeliklerle dernekler kuruluyor. Amaç bu dernekleri bir araya getirerek federasyon ardından da federasyonları bir araya getirerek konfederasyon kurmak.

Birileri bu amaca ulaşmış görünüyor lakin sadece görünüyor. Zira bir kişinin üç beş derneğe üye olduğu bir yapı gerçek anlamda konfederasyon olamaz sadece kağıt üzerinde kalır.

Şimdide halı yıkamacılar odasını kurulacak yalanı ile üyeler kandırılıyor. Kandırılıyor diyorum çünkü; bahse konu konfederasyon üyesi firmaların %95 inin kayıt dışı faaliyet içerisinde olduğunu net olarak biliyorum. Kayıt dışı firmalarla dernek kurulabilir, federasyon olunabilir hatta konfederasyon da olunabilir fakat halı yıkamacılar odası kurulamaz.

Bu yalana bir şekilde inanmış her kim varsa şunu bilmelidir ki HALI YIKAMACILAR odası kurulabilmesi için odanın kurulacağı il sınırları içinde faaliyet gösteren halı yıkama firmalarına ait 501 adet vergi levhası  odalar birliğine verilmelidir. Sırf oda kurabilmek adına vergi levhası alma gibi bir yola gidilebilir mi? Elbette ki gidilebilir çok da güzel olur. Vergi levhasını alan firma direkt olarak muhasebe ücreti, bağ-kur ücreti, kira stopajı, gelir vergisi, reklam ve tabela vergisi başta olmak üzere bir çok ödeme ile muhatap kalacaklardır ki yıllardır süre gelen haksız rekabetin önüne geçilecektir.

Kısacası sektörümüz bu denli kayıt dışı çalışmaya alışmışken hiç kimse bu sektörde faaliyet gösterenleri bu vergileri ödemeye ikna edip vergi levhası sahibi yapamayacak, oda kurulamayacak hatta ve hatta oda kurulursa başlarına bir sürü vergi musallat olacağını düşünen üyeler üyeliklerini sonlandıracaktır. Üyelerinin fire vermesi neticesinde oda kurma hayali ile yola çıkan konfederasyon çaresizlik içinde donup kalacak ve DONFEDERASYON olacaktır.

Bırakın yalanı, bırakın üyelerinizi kandırmayı. Var olan, İstanbul Elbise Temizleme Tekstil Yıkama Halı Ve Boyacılığı Esnaf Odası'na kaydolun.

Üyelerinize en doğru yolun bu olduğunu da söylemeyi unutmayın.